Protestkommittén

Officiell anslagstavla

2022-11-13 Anmälan öppen.

2023-06-22 Besättningen anmäler
ni under anmälan /besättning.

2023-07-06 Inbjudan klar.

2023-07-10 Ny ver. av inbjudan.

2023-07-16 Uppdaterat 6.1 i inbjudan.

2023-07-25 Uppdaterad inbjudan.

2023-07-25 Seglingsföreskrifterna klara.

2023-07-26 kl. 1303 Besiktning av båtar.

2023-07-27 kl. 19.10 Bansträckning.